Svend Ivan Bak Pedersen havde økologisk malkekvæg, og fik bygget en stor, flot løsdriftstald. Han solgte malkekvoten kort før sin død, og i dag anvender gårdejer Inga Kirstine Pedersen stalden til kvæg, som via de bedste råvarer arbejder sig store nok til at komme med transportøren til Danish Crown, hvor de bliver slagtet og solgt som lækkert, økologisk kød.

Løsdriftstald
Osteproduktion

En overgang eksperimenterede vi med selv at lave økologisk ost - hvilket smagte fortrinligt. Udvikling har altid stået højt på dagsordenen på Flegum Nørgård, med mange opdagelser og bevægelser i nye retninger.